Disponibilitate 24/7
Contact direct
Acces rapid
Totul la vedere

Declarație privind protecţia datelor

„Foarte repede” este cel mai important

Noi luăm în serios protecţia datelor dumneavoastră. În următoarea declaraţie privind protecţia datelor puteţi afla detaliat ce se întâmplă cu datele dumneavoastră, când vă aflaţi pe paginile noastre web.

Declarație privind protecţia datelor

(Ediția: 25 mai 2018) 

Cum gestionăm datele cu caracter personal?

Noi acordăm o foarte mare importanţă protecţiei datelor personale. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către noi în corelație cu prezența pe internet, cu respectarea dispozițiilor relevante cu privire la protecția datelor. Ne supunem în special dispozițiilor Regulamentului general european privind protecția datelor (RGPD), precum și ale Legii federale privind protecția datelor cu caracter personal (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), în măsura în care prelucrăm date cu caracter personal. 

Dorim să întărim încrederea utilizatorilor în oferta noastră și, din acest motiv, dorim să facem cunoscută gestionarea datelor cu caracter personal și să vă informăm în detaliu cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră conform art. 12, 13, 14 și 21 din RGPD. În această declarație de confidențialitate specifică site-ului web aflați care sunt datele cu caracter personal care sunt colectate în cadrul utilizării site-ului nostru web, de la www.mewa.de, și cum gestionăm aceste date și informații. 

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?

Operator pentru prelucrarea datelor în sensul RGPD și al celorlalte dispoziții cu privire la dispozițiile privind protecția datelor este: 

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG 
John-F.-Kennedy-Straße 4 
65189 Wiesbaden 
Telefon centrală: +49 611 7601-0 
Fax: +49 611 7601-361 
E-mail: info@mewa.hu
Formular de contact site web

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG este parte a grupului de firme MEWA cu locații în Germania, precum și în alte țări europene. 

Responsabilii noștri cu protecția datelor pot fi contactați la: 

MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG 
Responsabil cu protecția datelor
John-F.-Kennedy-Straße 4 
65189 Wiesbaden 
E-mail: protectiadatelor@mewa.hu

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt date și informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Care este temeiul legal pe baza căruia se face acest lucru?

Prelucrăm date cu caracter personal în scopuri bine stabilite, pe care le menționăm în continuare în detaliu, pentru informarea dumneavoastră. Volumul și modul în care sunt prelucrate concret datele dumneavoastră este în funcție mai ales de serviciile, funcționalitățile și ofertele site-ului nostru web la care apelați în particular. Prelucrăm date mai ales pentru ca...

 • să puteți accesa și vizita site-ul nostru web și pentru a ne putea proteja site-ul web și alte sisteme împotriva riscurilor de securitate;
 • să ne puteți contacta (formular de contact / solicitări prin e-mail / live chat);
 • să puteți candida online pentru un post la noi;
 • să ne putem optimiza conținuturile site-ului web și să le putem face mai ușor de utilizat și conform nevoilor (inclusiv de reclamă adaptată intereselor dumneavoastră aici și pe alte site-uri web).

Prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personale altele decât cele menționate în această declarați de confidențialitate au loc numai în cazuri în care există o dispoziție legală care ne îndreptățește resp. ne obligă în mod explicit în acest sens sau dacă dumneavoastră v-ați exprimat în mod explicit consimțământul pentru prelucrarea datelor. Cu privire la eventuale modificări ale scopului vă vom informa în mod corespunzător, luând în considerare condițiile legale. 
 

(1) Accesarea și vizitarea site-ului nostru web


Puteți vizita site-ul nostru web în scop pur informativ, fără nicio altă comunicare a datelor referitoare la persoana dumneavoastră. În acest caz, cu privire la vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web sunt stocate automat numai datele tehnice de acces transmise de către browser-ul dumneavoastră, adică denumirea furnizorului dumneavoastră de servicii de internet, site-ul de la care ați ajuns să ne vizitați, data și ora vizitei dumneavoastră, precum și datele de identificare ale sistemului de browser/operare folosit. Serverul web stochează în acest scop, în mod necesar, și adresa dumneavoastră IP, care în anumite condiții suplimentare, poate, după caz, să permită o asociere cu persoana dumneavoastră. Suplimentar folosim cookie-uri, pentru a vă pune la dispoziție site-ul nostru, chiar și în cazul utilizării în scop pur informativ, în mod optimizat și conform nevoilor (pentru detalii legate de acest aspect și opțiunile dumneavoastră corespunzătoare de configurare, consultați mai jos secțiunea „Utilizarea de cookie-uri și funcții/tehnologii aferente”). Nu are loc o corelare a datelor de acces cu alte surse de date, nicio evaluare a datelor în scopuri de marketing. 

Stocarea datelor de acces menționate anterior se face în cadrul unor așa-numite fișiere jurnal ale serverului pe serverul nostru web și este necesară din motive tehnice, pentru punerea la dispoziție a unui site web funcțional și pentru asigurarea securității sistemului. În afară de scopurile menționate anterior, folosim datele de acces exclusiv în scop statistic, pentru configurarea și optimizarea conform nevoilor a ofertei noastre pe internet și fără a avea posibilitatea de a deduce informații referitoare la persoana dumneavoastră. 

Dacă vizitați site-ul nostru web pentru a vă informa cu privire la oferta noastră de produse și alte servicii sau pentru a le folosi pe acestea, are loc stocarea temporară a datelor de acces și a fișierelor jurnal pe baza art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (temeiul juridic), mai ales pentru executarea măsurilor precontractuale. În afară de aceasta, art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD ca temei juridic servește pentru stocarea temporară a datelor de acces și a fișierelor jurnal. Interesul nostru legitim constă în acela de a vă putea pune la dispoziție un site web funcțional din punct de vedere tehnic și ușor de folosit, precum și pentru a putea asigura securitatea sistemelor noastre. 

Datele de acces colectate în cadrul site-ului nostru web sunt păstrate numai pe perioada pentru care sunt necesare aceste date pentru atingerea scopurilor menționate anterior. Adresa dumneavoastră IP este stocată pe serverul nostru web pentru maxim 7 zile. 
 

(2) Formular/solicitări de contact


Datele cu caracter personal sunt colectate și stocate de către noi dacă le introduceți și le transmiteți prin intermediul formularului de contact prevăzut în acest scop pe site-ul nostru web sau dacă ne contactați în orice alt mod (de ex. prin e-mail sau live chat). Dumneavoastră decideți în mod liber dacă și ce informații ne comunicați la solicitările de contact corespunzătoare. Dacă ne contactați prin e-mail / live chat, stocăm datele comunicate de dumneavoastră în acest sens. La utilizarea formularului de contact pe site-ul nostru web, colectăm următoarele date: formula de adresare, numele*, firma*, dacă este cazul numărul de client, numărul de angajați, adresa, adresa de e-mail* și numărul de telefon, precum și subiectul consilierii/solicitării* și mesajul/întrebarea dumneavoastră individual/ă. Datele marcate cu steluță (*) sunt informații obligatorii, de care avem nevoie pentru a putea răspunde în mod corespunzător solicitării dumneavoastră. Celelalte informații voluntare ne permit să putem asocia și prelucra mai bine solicitarea dumneavoastră. La utilizarea formularului de contact pe site-ul nostru web se stochează în plus, odată cu transmiterea, următoarele date tehnice de acces: Data și ora trimiterii solicitării dumneavoastră, precum și adresa dumneavoastră IP. (Pentru utilizarea funcționalităților de live chat, consultați în completare mai jos secțiunea „Utilizarea de cookie-uri și funcții/tehnologii aferente”.) 

Dacă ne contactați în cadrul unei relații contractuale existente sau ne contactați în prealabil pentru informații cu privire la oferta noastră de produse sau alte servicii alte noastre, datele și informațiile comunicate de către dumneavoastră vor fi prelucrate în scopul prelucrării și oferirii unui răspuns la solicitarea dumneavoastră conform art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (temeiul juridic). Stocarea datelor tehnice de acces colectate în timpul procedurii de trimitere are loc în scopul punerii la dispoziție din punct de vedere tehnic a posibilităților de contact, precum și pentru asigurarea securității sistemului pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD (temeiul juridic) și servește realizării intereselor legitime. 

Stocăm datele cu caracter personal colectate în corelație cu contactarea din partea dumneavoastră în scopul și pe durata prelucrării solicitării dumneavoastră. Datele tehnice de acces colectate în acest context sunt păstrate numai pe perioada pentru care aceste date sunt necesare din motive tehnice, mai ales pentru punerea la dispoziție funcțională a posibilităților de contactare, precum și pentru asigurarea securității sistemului. Adresa dumneavoastră IP este stocată pe serverul nostru web pentru maxim 7 zile. 
 

(3) MEWA depunere de candidatură online

Ne puteți transmite documentele candidaturii dumneavoastră online. În acest scop, puteți să completați (a se vedea mai sus) un formular de contact cu date personale (nume, prenume, adresă, numere de telefon, data nașterii și adresa de e-mail), precum și date privind dorințe referitoare la angajare precum și experiența profesională (nivelul de învățământ absolvit, formare profesională/studii, experiență profesională, limbi cunoscute, cunoștințe IT și de altă natură) sau puteți să introduceți aceste date în formularul de candidatură online. În formularul de candidatură online, se colectează date personale (nume, prenume, adresă, numere de telefon, data nașterii și adresa de e-mail), precum și date referitoare la motivarea candidaturii, precum și la experiența profesională, la formarea școlară, la formarea profesională, la studii, la experiența practică, la limbile cunoscute, la cunoștințele de IT și la cunoștințele de altă natură. În plus, puteți încărca scrisoarea dumneavoastră de intenție și CV-ul dumneavoastră. Datele colectate în cadrul formularului de candidatură online se vor transmite către respectiva societatea a MEWA care scoate postul la concurs sau care deține respectivul post vacant, iar aceasta le stochează în scopul înregistrării candidaturii și le prelucrează pe propria răspundere. În măsura în care din motive juridice sau legale, nu se impune necesitatea unei stocări mai îndelungate sau pentru o perioadă mai scurtă, în principiu, întreprinderea din cadrul MEWA care scoate la concurs postul respectiv sau care deține respectivul post vacant va stoca documentele și datele dumneavoastră referitoare la candidatură, pentru o perioadă maximă de 6 luni de la încheierea procedurii de prezentare de candidaturi. În cazul în care candidați pentru un post vacant în domeniul vânzărilor, în cadrul executării contractului, datele dumneavoastră colectate în cadrul formularului de candidatură online vor fi stocate de Knowledge Network GmbH, în numele societății MEWA care scoate la concurs postul respectiv.

În măsura în care doriți acest lucru, în plus, datele colectate vor fi salvate pentru a fi luate în considerare în cadrul procedurilor de selecție pentru alte posturi vacante în cadrul grupului MEWA. În cadrul prezentării candidaturii online, puteți să vă dați consimțământul pentru luarea în considerare a candidaturii dumneavoastră pentru alte posturi scoase la concurs, pe baza următoarei declarații de acord:

„Mă declar de acord ca în termen de doi ani, candidatura mea să poată fi luată în considerare și în cadrul altor concursuri ale unor societăți din grupul MEWA din țară și străinătate în conformitate cu declarația privind protecția datelor. În situația în care voi înceta să mai fiu de acord cu acest fapt, voi putea revoca oricând acordul dat, pentru viitor, prin transmiterea unui e-mail la karriere@mewa.de. Am luat la cunoștință instrucțiunile suplimentare referitoare protecția datelor și referitoare la tratamentul datelor din candidatura mea, cuprinse în declarația privind protecția datelor."

În cazul în care revocați, prin e-mail, acordul dat, datele candidaturii dumneavoastră vor fi șterse în termenul de șase luni de la finalizarea procedurii de prezentare a candidaturii, menționat anterior.

Prelucrarea datelor dumneavoastră, comunicate în cadrul candidaturii dumneavoastră online se realizează în scopul adoptării unei decizii privind motivarea și încheierea unor raporturi de încadrare în muncă pe baza articolului 26 alineatul 1 din Legea federală privind protecția datelor (BDSG, temei juridic) respectiv în cazul în care persoana în cauză își dă consimțământul în mod corespunzător pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), articolul 26 alineatul 2 din BDSG (temei juridic).

(4) Utilizarea de cookie-uri și funcții/tehnologii aferente

(4.1)

Pentru a face ca vizitele pe site-ul nostru web să fie atrăgătoare și ca utilizarea anumitor funcții să fie posibilă, folosim așa-numitele cookie-uri pe anumite site-uri. Cookie-urile sunt fișiere care sunt stocate la o vizită a site-ului nostru web pe hard disk-ul dumneavoastră, resp. în memoria cache a browser-ului dumneavoastră de internet. În plus, denumim „cookie-uri” și semnalizatoarele web, precum și alte tehnologii similare de stocare, pentru monitorizarea activităților utilizatorilor. Semnalizatoarele web sunt de cele mai multe ori elemente grafice/imagine transparente, de regulă nu mai mari de 1x1 pixel, care sunt încorporate în site-ul web și cu care pot fi detectate cookie-urile pe echipamentele dumneavoastră. 

Cookie-urile sunt folosite de către noi pe de o parte pentru stocarea informațiilor relevante pentru o sesiune din cadrul site-ului web. Aceste cookie-uri sunt șterse la sfârșitul sesiunii / sesiunii browser-ului (așa-numite cookie-uri tranzitorii) și nu sunt stocate permanent. Alte cookie-uri rămân pe calculatorul dumneavoastră și după terminarea sesiunii browser-ului / sesiunii și ne permit recunoașterea calculatorului dumneavoastră la următoarea vizită (așa-numite cookie-uri persistente / permanente). Cookie-urile permanente sunt șterse automat după o anumită perioadă predefinită, care poate diferi în funcție de tipul cookie-urilor. 

Cookie-urile pot fi clasificate mai ales în următoarele categorii / tipuri de cookie: 
 

 Cookie-uri necesare                         

Cookie-uri pentru executarea necesară a funcționalităților specifice ale site-ului web

 Cookie-uri funcționale

Cookie-uri care servesc la facilitarea de servicii și funcționalități ale site-ului web (de ex. derularea de videoclipuri) și/sau pentru a crește „uzabilitatea” site-ului web

 Cookie-uri de performanță

Cookie-uri pentru măsurarea performanței site-ului nostru web și a conținuturilor noastre web

 Cookie-uri de analiză / urmărire

Cookie-uri pentru efectuarea de analize de date legate de locație, de interesele vizitatorilor și altele asemănătoare, pentru a obține informații cu privire la vizitatorii site-ului nostru web și a conținuturilor accesate

 Cookie-uri publicitare / de targetare

Cookie-uri cu scopul inițierii de anunțuri și reclame pe site-uri web în întregul internet, mai ales pentru a furniza anunțuri și reclame adecvate comportamentului de navigare / intereselor utilizatorului

 Cookie-uri de mesagerie

Cookie-uri pentru utilizarea tehnologiei de transmitere de mesaje

 Cookie-uri pentru rețele sociale

Cookie-uri pentru utilizarea funcțiilor de rețele sociale, cum este partajarea, transmiterea și recomandarea de site-uri web pentru alte persoane

                             

Bineînțeles că puteți vizita site-ul nostru web și fără utilizarea de cookie-uri. Puteți dezactiva folosirea de cookie-uri pe calculatorul dumneavoastră, prin modificarea setărilor browser-ului pentru cookie-uri. Modul de procedură pentru dezactivarea de cookie-uri îl puteți afla periodic cu ajutorul funcției „ajutor” browser-ului dumneavoastră de internet. Vă rugăm să rețineți însă faptul că aceste setări pot afecta întreaga disponibilitate și funcționare a site-ului nostru web. Pentru alte modalități de setare și dezactivare specifice cookie-urilor, vă rugăm să consultați în continuare explicațiile individuale cu privire la cookie-urile și funcțiile/tehnologiile folosite în mod concret în cadrul vizitei pe site-ul nostru web. 

Unele cookie-uri pe care le folosim pe site-ul nostru web provin de la terți, care ne ajută să analizăm efectul conținuturilor site-ului nostru web și a intereselor vizitatorilor noștri, să măsurăm performanța site-ului nostru web, să folosim reclamă specifică nevoii și alte conținuturi pe site-urile noastre web sau pe alte site-uri web sau să comunicăm cu dumneavoastră. În cadrul site-ului nostru web folosim atât cookie-uri First Party (vizibile numai din domeniul care este vizitat) cât și cookie-uri Third Party (vizibile dincolo de domeniu și, de regulă, folosite de către terți). În mod particular:

(4.2) 

Init/MEWA

Tip de cookie: Cookie-uri funcționale 
Numele cookie-ului: viewport
Valabilitate: 1 zi 
Descriere / explicații: Stochează variantă actuală a layout-ului/dimensiunii paginii. Exemple de valori: lg, xxs, xxl

Tip de cookie: Cookie-uri funcționale 
Numele cookie-ului: cookielayer
Valabilitate: Primul an 
Descriere / explicații: Obține valoarea „true” de îndată ce vizitatorul, la prima sa vizită, a dat clic cu „OK” pe caseta informativă cu privire la utilizarea de cookie-uri. Indică faptul că utilizatorul a fost informat cu privire la stocarea de cookie-uri de către pagina MEWA.

Tip de cookie: Cookie-uri de analiză / urmărire
Numele cookie-ului: cookielayer _RequestVerification Token 
Valabilitate: Sesiune
Descriere / explicații: Aceste cookie-uri sunt stocate de îndată ce un utilizator a completat un formular și l-a trimis cu succes.

Tip de cookie: Cookie-uri de analiză / urmărire
Numele cookie-ului:  cookielayer _RequestVerification Token 
Valabilitate: Sesiune
Descriere / explicații: Aceste cookie-uri stochează filtrele de căutare selectate în mod curent, individual pentru fiecare utilizator. Pentru acesta este creat câte un cookie separat pentru fiecare pagină de căutare. Acestea salvează setările de căutare selectate și îmbunătățesc experiența utilizatorului.

Microsoft

Tip de cookie: Cookie-uri funcționale
Numele cookie-ului: searchFilters + ItemId (Numele cookie-ului este generat dinamic pe baza paginii de căutare și a filtrelor asociate) 
Valabilitate: Sesiune 
Descriere / explicații: Acest cookie este stocat automatizat de către serverul nostru web, pentru a stoca informații cu privire la starea sesiunii, care servesc aplicațiilor pentru stocarea de informații specifice utilizatorului. Acesta este șters la închiderea browser-ului. Nu se folosește mai ales la identificarea persoanelor individuale care vizitează site-ul web. 

Google Services (Analytics, AdWords etc.)

Tip de cookie:        Cookie-uri de analiză / urmărire și Cookie-uri publicitare / de targetare
Numele cookie-ului: _ga / _gid / _gat _MewaTotal / _gat_MewaLKZ 
Valabilitate: Max. 2 ani

Descriere / explicații: Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc. („Google”). Google este certificată pe baza acordului Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

La utilizarea de Google Analytics se folosesc cookie-uri, care permit o analiză a utilizării site-ului web. Google Analytics folosește exclusiv cookie-uri First Party. În mod particular: 

Cookie-urile Google Analytics _ga / _gid se folosesc pentru diferențierea utilizatorilor. Aici este vorba despre valori generate aleator. Google Analytics folosește aceste ID-uri pentru gestionarea de utilizatori, sesiuni și campanii și pentru a colecta informații cu privire la vizitele pe site-ul nostru web. Aceste cookie-uri nu se folosesc pentru identificarea de persoane individuale și expiră după o anumită durată prestabilită de 2 ani (_ga) resp. 24 ore (_gid). 

Cookie-urile Google Analytics _gat_MewaTotal / _gat_MewaLKZ conțin numărul/ID-ul conturilor „Google Analytics” asociate. Aceste cookie-uri nu se folosesc pentru identificarea de persoane individuale, ci numai pentru definirea ratei/numărului de solicitări. Aceste cookie-uri expiră după o durată stabilită de 1 minut. 

Informațiile obținute cu ajutorul cookie-urilor sunt folosite de către Google la comanda noastră, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a întocmi rapoarte cu privire la activitățile site-ului web și pentru a presta alte servicii pentru noi, corelate cu utilizarea site-ului web și utilizarea internetului. 

Informațiile obținute prin cookie-urile Google Analytics cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui site web sunt transmise de regulă către un server Google din SUA și stocate acolo. Durata de stocare la Google pentru date corespunzătoare pe plan de utilizator și eveniment este de 14 luni (cea mai scurtă opțiune de setare posibilă). În plus, vă atragem atenția în acest context asupra faptului că pe acest site web se folosește Google Analytics numai cu anonimizare IP activată. Astfel se asigură faptul că adresa dumneavoastră IP este prescurtată de către Google în cadrul statelor membre ale Uniunii europene (UE) sau în alte state care fac parte din Acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Adresa completă de IP este transmisă către serverul Google din SUA şi scurtată doar acolo numai în cazuri excepţionala. În niciun caz adresa dumneavoastră IP nu este asociată cu alte date de către Google. 

Google AdWords: În plus, folosim informațiile obținute de cookie-urile Google Analytics pentru a furniza în mod intensificat prin redirecționare anunțuri utilizatorilor care au vizitat deja site-ul nostru web. În acest sens, folosim Google AdWords pentru a afișa anunțuri în rețeaua de căutare Google, precum și în rețeaua de afișare Google. Nu este încorporat un pixel propriu Google AdWords. 

Puteți împiedica stocarea cookie-urilor Google Analytics prin setări corespunzătoare ale programului software al browser-ului dumneavoastră (consultați mai sus). În afară de aceasta, puteți împiedica înregistrarea de către Google a datelor generate de cookie și care se referă la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP), precum și prelucrarea acestor date de către Google, prin descărcarea de la linkul următor http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de-DE și instalarea programului de completare pentru browser, pentru dezactivarea Google Analytics. Alternativ puteți împiedica înregistrarea de către Google Analytics, mai ales pe terminale mobile, dând click pe linkul următor: 

Excludeți de la urmărire.

În acest caz se folosește un cookie opt-out, care împiedică colectarea viitoare a datelor dumneavoastră la vizitarea acestui site web. Dacă ștergeți cookie-urile dumneavoastră în browserul respectiv, trebuie să faceți din nou clic pe acest link. 

Informații suplimentare referitoare la Google Analytics și la principiile de securitate și de confidențialitate, precum și modalități de setare și revocare găsiți pe site-urile web ale Google la https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Cum utilizează Google datele când folosiți site-urile sau aplicațiile partenerilor săi”) resp. la https://support.google.com/analytics(„Principiile de securitate şi confidenţialitate Google Analytics”).

Tip de cookie: Cookie-uri funcționale
Numele cookie-ului: 1P_JAR / AID / APISID / CONSENT / HSID / NID / SAPISID / SID / SIDCC / SSID 
Valabilitate: Max. 2 ani 

Descriere / explicații: Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a integra alte servicii și serviciile furnizate de Google (cum ar fi Google Maps, YouTube). Ele sunt necesare pentru a îmbunătăți prezentarea sau pentru a salva setările. Acestea pot fi de asemenea utilizate pentru scopuri statistice, de analiză sau scopuri de renormare.

Sitecore

Tip de cookie:         Cookie-uri de analiză / urmărire
Numele cookie-ului: SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE
Valabilitate: Primul an

Descriere / explicații: Acest cookie analitic este utilizat de Sitecore. El urmărește vizitele repetate ale unui utilizator pe pagina web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestei pagini web (cum ar fi setările browserului, setările de limbă, conținuturile accesate) sunt transmise către un server Sitecore din Statele Unite și stocate acolo. În plus, noi stocăm aceste informații în baza de date și le folosim pentru a îmbunătăți pagina noastră web. Acest cookie nu este utilizat pentru identificarea persoanelor fizice, care vizitează pagina web.

Tip de cookie:          Cookies necessários
Numele cookie-ului:  tempFormData
Valabilitate:  Fim da sessão

Descriere / explicații: Armazena os dados introduzidos de um formulário neste cookie para depois o emitir na página de agradecimento.

LiveZilla

Tip de cookie: Cookie-uri de mesagerie
Numele cookie-ului: lz_geo_region / lz_user_did / lz_geo_tz / lz_userid / lz_last_visit / lz_geo_lat / lz_geo_long / lz_geo_data / lz_geo_ctryiso / lz_geo_city / lz_visits
Valabilitate: 100 de zile

Descriere / explicații: Pe această pagină web, pentru integrarea funcționalităților Live Chat folosim tehnologia LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Germania (http://www.livezilla.net/). Cu fiecare apel al paginii noastre web, această componentă colectează și stochează date pentru analiza web și funcționarea sistemului Live Chat, din care pot fi create profiluri de utilizare prin utilizarea cookie-urilor sub un pseudonim. Utilizăm LiveZilla numai cu anonimizarea IP/mascare activată. Puteți preveni stocarea cookie-urilor LiveZilla prin setările corespunzătoare ale software-ului browserului dvs. (a se vedea mai sus).

Outbrain

Tip de cookie:         Cookie-uri publicitare / de targetare
Numele cookie-ului: _ofcap_DOC1 / optimizelyBuckets / com.silverpop.iMAWebCookie / criteo / optimizelySegments / optimizelyEndUserId / rcktfl / _ga / apnxs / ttd / cdws / obuid _fcap_CAM4 / _vwo_uuid_v2 / _utastes_1 / km_e / obca_vid / km_lv / _ceg.s / _ceg.u / km_ai / obca_data / adrl / __utmz / __utma 
Valabilitate: Sesiune 

Descriere / explicații: Pe pagina noastră web folosim tehnologii/widget-uri ale ofertantului Outbrain UK Ltd., 5 New Street Square, EC4A 3TW, Londra, Marea Britanie („Outbrain”), cu care utilizatorii noștri pot accesa conținuturi care pot fi de interes pentru ei pe pagina noastră web și pe pagini web ale unor terțe părți (anunțuri de retrimitere). Pentru a permite acest lucru posibil, Outbrain utilizează cookie-uri bazate pe sesiuni. Afișarea recomandărilor de către Outbrain prin cookie-uri se face pe o bază pur pseudonimă, datele cu caracter personal ale utilizatorilor nu sunt stocate. Datele colectate de Outbrain sunt: sursa aparatului, tipul browserului, precum și adresa IP anonimizată a utilizatorului. Pentru anonimizarea adresei IP, ultimul octet al adresei IP este eliminat pentru a asigura anonimizarea completă. Datele stocate de Outbrain sunt stocate pentru o perioadă de 24 de luni de la ultima interacțiune a utilizatorului. 

Pentru mai multe informații despre protecția datelor Outbrain, consultați politica sa de confidențialitate http://www.outbrain.com/de/legal/privacy. De asemenea, puteți să explicați în orice moment opt-out-ul dumneavoastră, cu care deziceți utilizarea de către Outbrain a datelor privind utilizarea și a altor date și afișarea recomandărilor bazate pe categorii de interese. După explicarea opt-out-ului dumneavoastră, conținuturile/recomandările Outbrain nu se vor mai baza pe conținuturile pe care le-ați căutat. Pentru explicarea opt-out-ului dumneavoastră faceți clic pe câmpul „Respingere” (opt-out) din declarația de protecție a datelor de la Outbrain, care se poate găsi la adresa http://www.outbrain.com/de/legal/privacy.

Facebook

Tip de cookie: Cookie-uri publicitare / de targetare 
Numele cookie-ului: sb / fr / xs / datr / c_user
Valabilitate: Max. 2 ani 

Descriere / explicații: Pe pagina noastră web folosim așa-numitul „pixel de acțiune pentru vizitatori”/„Pixel Facebook” al companiei Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA („Facebook”). Cu ajutorul pixelului Facebook, Facebook este capabil să determine vizitatorii acestei pagini web drept grup țintă pentru afișarea de anunțuri (așa-numitele „anunțuri Facebook”). În plus, prin intermediul pixelului Facebook poate fi urmărit comportamentul utilizatorilor, după ce aceștia sunt redirecționați către o pagină web făcând clic pe un anunț publicitar Facebook. Acest proces este conceput pentru a evalua eficiența anunțurilor publicitare Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și poate contribui la optimizarea măsurilor de publicitate viitoare. 

Pixelul Facebook este integrat atunci când apelați această pagină web direct prin Facebook și puteți seta cookie-urile pe dispozitivul dumneavoastră cu setarea corespunzătoare. Dacă vă conectați ulterior la Facebook sau vizitați Facebook în stare conectată, vizita dumneavoastră pe această pagină web va fi notată în profilul dumneavoastră. Datele colectate sunt anonime pentru noi ca operator al acestei pagini web, așadar nu furnizăm nicio informație despre identitatea utilizatorilor. Cu toate acestea, datele sunt memorate și prelucrate de către Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune la profilul utilizatorului respectiv, iar Facebook să poată utiliza datele în scopuri proprii de publicitate, în conformitate cu politica de utilizare a datelor Facebook ( https://www.facebook.com/about/privacy/ ). Facebook este certificat în baza așa-numitului acord privind protecția confidențialității ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active) . 

Puteți limita stocarea datelor dumneavoastră prin intermediul pixelului Facebook și al cookie-urilor asociate, prin intermediul setărilor corespunzătoare ale software-ului browserului dumneavoastră (vedeți mai sus). În plus, puteți preveni colectarea datelor dumneavoastră prin pixeli Facebook atunci când vizitați pagina noastră web, făcând clic pe următorul link.

În acest caz, este setat un cookie opt-out, care împiedică înregistrarea corespunzătoare a datelor dumneavoastră în viitor. Dacă ștergeți cookie-urile dumneavoastră în browserul respectiv, trebuie să faceți din nou clic pe acest link. În plus, opțiunea Opt-Out se aplică doar browserului utilizat și numai pentru pagina web/domeniul web în care s-a făcut clic pe link. Pentru setările între dispozitive și domenii, în calitate de utilizator Facebook, puteți accesa pagina pe care Facebook a configurat-o pentru aceasta și să efectuați acolo setările pentru publicitatea bazată pe interese: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Tip de cookie: Cookie-uri de analiză/urmărire
Numele cookie-ului: facebookOptOut
Valabilitate: 1 an

Descriere / explicații: Un cookie de renunțare (opt-out) pentru a permite utilizatorului să dezactiveze urmărirea de către facebook (facebook tracking). În cazul în care există acest cookie, codul de urmărire al pixelului facebook nu va fi introdus în textul sursă.

Excludere de la urmărire.

YouTube

Tip de cookie: Cookie-uri funcționale
Numele cookie-ului: VISI-TOR_INFO_1_LIVE / _gid / dkv / _ga / CONSENT / YSC / PREF / SID / APISID / LOGIN_INFO / SSID / HSID / SAPISID
Valabilitate: Max. 2 ani

Descriere / explicații: Pe pagina noastră web sunt integrate videoclipuri YouTube de pe canalul YouTube MEWA (https://www.mewa.de/newsroom/alle-videos/) și pot fi redate direct pe pagina noastră web. Ofertantul platformei video YouTube este YouTube LLC cu sediul principal în 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA („YouTube”). YouTube este o companie afiliată a Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). 

Integrarea videoclipurilor YouTube are loc în așa-numitul „mod extins de protecție a datelor”, adică nu transferați date despre dumneavoastră ca utilizator pe YouTube dacă nu redați videoclipurile. Numai atunci când activați videoclipurile, este pornit un astfel de transfer de date, asupra căruia nu avem nicio influență. Puteți împiedica YouTube să salveze cookie-uri printr-o setare corespunzătoare în software-ul browserului (vedeți mai sus). 

Pentru mai multe detalii despre prelucrarea datelor de către YouTube, despre drepturile dumneavoastră în acest sens și posibilitățile de setare pentru protejarea sferei dumneavoastră private, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate YouTube: https://www.youtube.com/t/terms , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hotjar

Folosim Hotjar pentru a înțelege mai bine nevoile utilizatorilor noștri și pentru a optimiza acest serviciu și această experiență. Hotjar este un serviciu de tehnologie care ne ajută să înțelegem mai bine experiența utilizatorilor noștri (de exemplu, cât timp petrec pe ce pagini, pe ce linkuri aleg să dea clic, căror utilizatori le place sau nu le place, etc.), ceea ce ne permite să construim și să menținem serviciul nostru cu ajutorul feedback-ului de la utilizator. Hotjar utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a colecta date despre comportamentul utilizatorilor și dispozitivele acestora (în special adresele IP ale dispozitivului (colectat și stocat în formă anonimizată), dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul dispozitivului (identificatori unici de dispozitiv), informație despre browser, locație geografică (doar țara), limba preferată utilizată pentru afișarea site-ului nostru). Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. Nici Hotjar, nici noi nu vom folosi vreodată aceste informații pentru a identifica utilizatorii individuali sau pentru a le potrivi cu date viitoare ale unui utilizator individual. Pentru mai multe detalii, consultați Politica de confidențialitate a Hotjar, dând clic pe acest link.

Puteți renunța la crearea unui profil de utilizator, stocarea de către Hotjar a datelor despre utilizarea de către dvs. a site-ului nostru și utilizarea de către Hotjar a cookie-urilor de urmărire pe alte site-uri web, urmând acest link de dezabonare.

(4.3)

Modul de prelucrare a datelor bazate pe cookie-uri de mai sus are loc pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor (temeiul juridic) pentru protejarea intereselor noastre legitime. În special, interesele noastre legitime constau în a vă oferi o pagină web optimizat din punct de vedere tehnic, ușor de utilizat și orientată către nevoi, inclusiv anunțuri publicitare corespunzătoare (de asemenea pe site-uri ale terților ofertanți), precum și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre.

(5) Link-uri Social Media (SoMe)


Pe pagina noastră web sunt incluse link-uri către servicii Social Media (SoMe), precum Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn și Xing. După ce faceți clic pe respectivele link-uri sau pe grafica integrată SoMe, veți fi redirecționat către pagina furnizorului respectiv. Vă rugăm să rețineți că nu în acest context nu are loc prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi și că nu suntem responsabili pentru conținutul paginilor de internet pe care le conectăm. În cazul în care urmați un link către serviciile SoMe, vă rugăm să consultați politicile de utilizare a datelor respective și indicațiile acestor furnizori privind protecția datelor. 

Cum vă protejăm datele?

Luăm măsuri de precauție pentru a asigura securitatea informațiilor dumneavoastră personale și pentru a proteja pagina noastră web și alte sisteme prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate. Datele dumneavoastră sunt protejate în mod specific împotriva pierderii, distrugerii, falsificării, manipulării și modificării de către persoane neautorizate, precum și împotriva accesului neautorizat și a dezvăluirii sau distribuirii neautorizate. În plus, orice informații pe care le furnizați prin pagina noastră web vor fi criptate și transmise prin SSL pe internet. 

Cine primește datele dumneavoastră și le trimite într-o țară terță sau către o organizație internațională?

Mai întâi, numai angajații noștri cunosc în principiu datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt implicate în suportul tehnic, comercial sau editorial. În acest scop, datele dumneavoastră pot fi de asemenea transmise angajaților altor companii din grupul de companii MEWA, în măsura în care acest lucru este necesar pentru sprijinul corespunzător (de exemplu pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră). Dacă, de exemplu, sunteți consiliat în calitate de client de către o altă companie națională, o solicitare corespunzătoare prin intermediul formularului nostru de contact va fi trimisă companiei naționale respective pentru prelucrare și răspuns. 

În plus, utilizăm furnizori externi de servicii ca parte a prelucrării datelor descrise mai sus sau, dacă este necesar, îi însărcinăm cu servicii corespunzătoare. În măsura în care furnizorii de servicii primesc datele dumneavoastră cu caracter personal în calitate de procesatori, aceștia sunt strict legați de instrucțiunile noastre în momentul manipulării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cele ce urmează, detaliem categoriile de destinatari externi:

 • furnizori de servicii IT, de ex. ca parte a administrării și găzduirii paginii noastre sau a serviciilor/funcțiilor individuale, precum și pentru analiza/măsurarea paginii web
 • Furnizori de servicii logistice, pentru a vă putea trimite orice produse comandate sau broșuri informative,
 • furnizorii de servicii de plată și bănci, în cadrul desfășurării plăților,
 • companiile de colectare a datoriilor și consilierii juridici în cadrul afirmării pretențiilor noastre.

Ca parte a utilizării serviciilor de analiză prezentate, este posibil să transferăm adresa dumneavoastră IP în SUA (consultați mai sus secțiunea „Utilizarea cookie-urilor și a funcțiilor/tehnologiilor aferente”). Acest lucru se face întotdeauna în formă abreviată / mascată. Transferul respectiv al datelor se bazează pe Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei Europene din 12 iulie 2016, în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de scutul de confidențialitate UE-SUA sau pe baza altor măsuri de protecție adecvate. Pe de altă parte, nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către țări din afara UE sau SEE sau către organizații internaționale în sensul art. 4 nr. 26 din Regulamentul general privind protecția datelor. 

Ce drepturi aveți ca persoană afectată?

Ca persoană afectată, În conformitate cu cerințele legale, aveți următoarele drepturi, pe care le puteți utiliza în orice moment în scris sau electronic față de noi sau pentru responsabilul cu protecția datelor, la adresele de contact specificate (a se vedea mai sus „Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?”):

 • Dreptul la informație: În contextul art.. 15 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoanele afectate au dreptul în orice moment să solicite confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acestea; în acest caz, persoana afectată are de asemenea dreptul, în temeiul art. 15 din Regulamentul general privind protecția datelor, de a primi informații suplimentare despre aceste date cu caracter personal și informații suplimentare (inclusiv scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal, categoriile de destinatari, perioada planificată de depozitare, drepturile lor, proveniența datelor) și o copie a datelor respective. Se aplică restricțiile art. 34 din Legea federală privind protecția datelor.
 • Dreptul la rectificare: Persoanele afectate au dreptul să solicite, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul general privind protecția datelor ca datele cu caracter personal stocate despre ele să fie corectate dacă acestea sunt neadecvate sau incorecte.
 • Dreptul la ștergere: Persoanele afectate au dreptul să ceară, în condițiile prevăzute la articolul 17 din Regulamentul general privind protecția datelor, ca datele cu caracter personal care le privesc să fie șterse imediat. Dreptul la ștergere nu se aplică printre altele în cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal de ex. pentru a îndeplini o obligație legală (de ex. obligațiile legale de păstrare) sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. În plus, se aplică restricțiile art. 35 din Legea federală privind protecția datelor.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoanele afectate au dreptul să ceară, în condițiile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul general privind protecția datelor, limitarea prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Persoanele afectate au dreptul, în condițiile art. 20 din Regulamentul general privind protecția datelor, de a solicita ca datele cu caracter personal referitoare la ele să le fie furnizate într-un format structurat, comun și lizibilă electronic.
 • Dreptul de contestație în conformitate cu art. 21 din Regulamentul general privind protecția datelor: 
  Persoanele afectate au dreptul în orice moment, din motive care decurg din situația lor particulară, să conteste prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acestea, care are loc în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e (îndeplinirea unei sarcini de interes public) sau art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul general privind protecția datelor (interes legitim al persoanei responsabile); acest lucru se aplică și profilării bazate pe aceste prevederi. În cazul unei contestări, nu vom mai procesa datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime temeinice de prelucrare care prevalează în raport cu interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă prelucrarea este efectuată în scopul afirmării, exercitării sau apărării drepturilor legale. Acest lucru nu este valabil dacă realizăm publicitate directă pe baza prevederilor de mai sus. În cazul unei obiecții împotriva prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de publicitate directă, datele cu caracter personal în cauză nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri – fără restricții și indiferent de orice cântărire a intereselor conflictuale. Contestațiile conform art. 21 din Regulamentul general privind protecția datelor pot fi trimise în scris sau prin e-mail către noi sau responsabililor noștri cu protecția datelor la adresele de contact specificate (vedeți mai sus „Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor și cui vă puteți adresa?”).
 • Dreptul de retractare: Persoanele afectate au dreptul de a revoca în orice moment oricare dintre declarațiile de acordare a consimțământului acordate, cu efect pentru viitor.
 • Dreptul de a înainta o plângere către o autoritate de supraveghere: În condițiile art. 77 din Regulamentul general privind protecția datelor, persoanele vizate au dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de la locul lor de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care le privesc încalcă Regulamentul general privind protecția datelor. Dreptul de a înainta o plângere nu aduce atingere niciunei alte măsuri administrative sau judiciare. Autoritatea de supraveghere competentă pentru noi este ofițerul pentru protecția datelor din Hessa, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden.
 • Alte motive de îngrijorare: Dacă aveți întrebări și motive de îngrijorare suplimentare legate de protecția datelor, responsabilii noștri cu protecția datelor vă stau cu drag la dispoziție prin e-mail la protectiadatelor@mewa.hu.

Există o obligație de a furniza date?

Pentru a vă oferi pagina noastră web și pentru a vă permite să utilizați serviciile/funcționalitățile relevante (cum ar fi formularul de contact, comenzile online etc.), trebuie să furnizați datele personale necesare în acest scop. Fără aceste date nu este posibilă apelarea conținuturilor paginii noastre web sau utilizarea serviciilor/ funcționalităților corespunzătoare. 

Datele dumneavoastră sunt utilizate în stabilirea automată a deciziilor/profilare?

În principiu, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv profilare – care va avea efect juridic sau vă va afecta semnificativ în mod asemănător. În special, aceste decizii nu trebuie să se bazeze în mod regulat pe categorii specifice de date cu caracter personal în conformitate cu art. 9 alin.1 din Regulamentul general privind protecția datelor. Dorim să subliniem că nu folosim procese de luare a deciziilor corespunzătoare în cadrul paginii noastre web și al prelucrării asociate a datelor. 

Se poate modifica această declarație de protecție a datelor?

Dezvoltarea ulterioară a internetului și a paginii noastre web poate afecta de asemenea declarația noastră de protecție a datelor. În viitor, ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această declarație de protecție a datelor specifică paginii web, astfel încât să respecte cerințele legale actuale sau să reflecte extensiile sau modificările apariției noastre pe internet. Versiunea curentă a acestei declarații de protecție a datelor se aplică vizitei dumneavoastră, pe care o puteți accesa în orice subpagină la link-ul „Protecția datelor”. 

Cum manipulăm în continuare datele clientului?

Pe lângă această declarație de protecție a datelor specifică paginii web, facem, de asemenea, trimitere la informațiile noastre generale privind „manipularea datelor cu caracter personal ale clienților”, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților și sunt disponibile în format digital prin intermediul următorului link: Vă rugăm să faceți clic aici.